• Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør 2015 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;477, Report, 2016-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2015, og viser utviklingstrekk helt tilbake til ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: Årsrapport 2016 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;528, Report, 2017-10)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2016, og viser utviklingstrekk helt tilbake til ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: Årsrapport 2017 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;561, Report, 2018-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør 2017, og viser utviklingstrekk i perioden 2008-2017. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region sør: årsrapport 2018 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;429, Report, 2019-07-01)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra Region sør 2018, og viser utviklingstrekk i perioden 2009- ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2014 

   Huserbråten, Kirsti; Ottersen, Klaus (Statens vegvesens rapporter;476, Report, 2015-11)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region sør for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...