• CPT in bridge foundation and embankment design 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Vaslestad, Jan (Intern rapport;1788, Research report, 1995-08)
   The cone penetration test (CPT) has proved to be a valuable tool in obtaining design parameters for foundations especially in silty and sandy soils, and even in clay. This paper is submitted to the international symposium ...
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Furuland bru: fullskala belastningsforsøk på stålhvelv 

   Braaten, Anne; Oset, Frode; Bruun, Hermann (Intern rapport;2119, Research report, 2000-09)
   For å verifisere dimensjoneringsforutsetningene for brua, samt for å gi et bedre dimensjoneringsgrunnlag for lignende konstruksjoner i framtida er det høsten 1999 utført et fullskala belastningsforsøk. Målet med forsøket ...
  • Jet-grouting : statusrapport etter fire forsøksprosjekt 

   Hoksrud, Lars Ø.; Hovi, Harald; Oset, Frode; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport / Veglaboratoriet;1405, Research report, 1989-04)
  • Jordnagling : NVF stipend 

   Aabøe, Frode; Oset, Frode (Research report, 1989)
  • Vegdirektoratet 

   Oset, Frode; Kirkebø, Signe (Intern rapport;2312, Research report, 2003-04-22)
   Rapporten inneholder innsamlede bidrag og overhead fra foredragsholderne som ble vist og utdelt under kurset. Rapporten er i tillegg supplert med kursmateriale som ble ettersendt til kursdeltagerne.
  • Workshop om bruk av anisotropi ved stabilitetsvurdering i sprøbruddmaterialer 

   Oset, Frode (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;55/2013, Research report, 2013-07-05)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...