• Analysis of InSAR data over Romeriksporten 

   Dehls, John F.; Nordgulen, Øystein; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2346, Research report, 2004-02-06)
  • Borehullslogging og strukturgeologiske studier: Grualia, Lunner kommune 

   Lindstrøm, Mona; Elvebakk, Harald; Braathen, Alvar; Rønning, Jan Steinar; Nordgulen, Øystein (Intern rapport;2259, Research report, 2002-01-16)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler" har NGU gjort geologiske og geofysiske undersøkelser langs deler av tunneltraseen ved Grualia i Lunner kommune. Hensikten med de geologiske undersøkelsene ...
  • Bruk av digitale høydedata i strukturgeologisk analyse: eksempel fra Oslo kommune 

   Nordgulen, Øystein; Dehls, John (Intern rapport;2315, Research report, 2003-02-18)
   I delprosjekt A (Forundersøkelser) av FoU-prosjektet 'Miljø- og samfunnstjenlige tunneler' (2001-2003) er det lagt vekt på forbedre forundersøkelsene gjennom å utvikle nye teknikker eller ta i bruk kjente teknikker på en ...