• Asfaltfuger Etatsprogrammet : Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Nordbotten, Gaute (Statens vegvesens rapporter;549, Report, 2016-05)
   Statens vegvesen legger ned betydelige ressurser på vedlikehold av asfaltfuger, og fugene ser ikke ut til å fungere spesielt bra i sin nåværende form. En bredt sammensatt gruppe har derfor sett på problemet. Andre fugetyper ...
  • Bruprosjektering med tanke på bestandighet : Etatsprogrammet varige konstruksjoner 2012-2015 

   Nordbotten, Gaute (Statens vegvesens rapporter;545, Report, 2016-05)
   Denne rapporten tar for seg bruprosjektering slik som det bør se ut i dag, og med forklaringer på hvorfor det er slik. Den knytter også punktene opp mot den upubliserte rapporten "Prosjektering for bestandighet - med omtale ...
  • Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Mekaniske brufuger : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Nordbotten, Gaute (Statens vegvesens rapporter;400, Report, 2015-08)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Hensikten med programmet er å legge til rette for at riktige materialer og produkter brukes på riktig måte i ...
  • Optimal lengde på fugefrie bruer : Etatsprogarmemt Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Nordbotten, Gaute (Statens vegvesens rapporter;548, Report, 2016-05)
   Aktiviteten «Optimal lengde på fugefrie bruer» ble foreslått i FoU-programmet Varige konstruksjoner. Det ble besluttet å se på aktiviteten i hovedsak som en studie av eksisterende fugefrie bruer. Parallelt med dette arbeidet ...