• BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016 

   Tennøy, Aud; Caspersen, Elise; Hagen, Oddrun Helen; Langeland, Per Andreas; Landa Mata, Iratxe; Nordbakke, Susanne; Skollerud, Kåre H; Tønnesen, Anders; Weber, Christian; Ørving, Tale; Aarhaug, Jørgen (TØI rapport;1566/2017, Report, 2017-06)
  • Slutt på lidenskapen? Endringer i førerkortandel og bilbruk blant ungdom 

   Nordbakke, Susanne; Sagberg, Fridulv; Gregersen, Fredrik (TØI rapport;1477/2016, Report, 2016-03)
   Formålet med prosjektet var å undersøke utviklingen i andel med førerkort i gitte alderskohorter og hvordan den observerte nedgangen i førerkortandel har virket inn på bilbruk og trafikksikkerhet. Analyser basert på ...
  • Trafikantenes kunnskaper og holdninger til trafikksikkerhet - 2004 

   Nordbakke, Susanne; Fyhri, Aslak (TS-rapport;2005 : 03, Report, 2005-04)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Det er fjerde ...