• KVU Oslo-navet: Behovsanalyse 

   Homleid, Tor; Skjelvik, John Magne; Reinvang, Rasmus; Heieraas, Thora; Nordang, Edel H. (Research report, 2015)
   Behovsanalysen er den første av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for behov knyttet til transportsystemet i hovedstadsområdet. Det gis også en beskrivelse av dagens situasjon, samt en kartlegging av ...
  • KVU Oslo-navet: Konseptanalyse: Delrapport 4 

   Nordang, Edel H.; Voldmo, Frode; Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
   Dokumentet inneholder en analyse av videreførte konsepter fra konseptmulighetsfasen. Konseptanalysen er siste fase i KVU-arbeidet og danner grunnlag for konklusjon og anbefaling.