• Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift 

   Bolme, Inge; Nonstad, Bård (Statens vegvesens rapporter;550, Report, 2017-09)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra gjennomførte feltforsøk med ulike sandkvaliteter. Testene har bidratt til økt kunnskap og endrede krav til strøsand som benyttes i Statens vegvesens driftskontrakter. Prosjektet ...
  • Kalibrering av Cµ : sesongen 2002/2003 

   Nonstad, Bård (Intern rapport / Vegdirektoratet;2329, Others, 2003)
  • Kalibrering av friksjonsmåleutstyr : sesongen 2003/2004 

   Nonstad, Bård (Intern rapport / Vegdirektoratet;2366, Others, 2004)
  • Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 

   Gryteselv, Dagfin; Nonstad, Bård; Lysbakken, Kai Rune (Statens vegvesens rapporter;673, Book, 2018-07)
   Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2018 og senere.
  • Oppnådd friksjon med ulike dekk 

   Nonstad, Bård (Working paper, 2017-10-19)
   Hensikten med testene var å se på forskjeller i friksjonsverdier på et standard måledekk for friksjonsmålere sammenlignet med vinter- og sommerdekk for personbil. Friksjonsmålebilen OSCAR er benyttet som testenhet og vanlig ...
  • Test av belegg på dekk 

   Nonstad, Bård (Report, 2009-03-20)
   Hensikten med forsøket er å teste hypotesen om at kjøring på saltet veg fører til et belegg på bildekkene som igjen påvirker friksjonsegenskapene negativt. Notatet beskriver to tester som er utført. Den ene testen ble ...