• Revurdering av gamle bruers kapasitet 

      Nilssen, Håkon (Master thesis, 2017)
      I denne rapporten har to ulike brudekker blitt evaluert ved hjelp av lineare metoder og ikke lineare metoder. Brudekkene ble kalkulert etter ønske fra Statens Vegvesen som ønsker å utvide bruksområdet for gamle bruer typisk ...