• KVU Oslo-navet: Eksterne innspill: Vedlegg til Konseptmuligheter 

   Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
   Dette dokumentet er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport tre, Konseptmuligheter. Før og under arbeidet med KVU-en kom det inn en rekke innspill fra eksterne interessenter. En oversikt og oppsummering av disse er ...
  • KVU Oslo-navet: Konseptanalyse: Delrapport 4 

   Nordang, Edel H.; Voldmo, Frode; Nesvåg, Lars Petter (Research report, 2015)
   Dokumentet inneholder en analyse av videreførte konsepter fra konseptmulighetsfasen. Konseptanalysen er siste fase i KVU-arbeidet og danner grunnlag for konklusjon og anbefaling.