• En studie om forbedring av metode for rensing av tunnelvaskevann 

      Nersten, Gunhild (Master thesis, 2016-05-13)
      Vegtunneler akkumulerer store mengder støv på vegbane, vegger, tak og skilt og må derfor vaskes. Når tunnelen vaskes blir vannet som oftest sluppet ut i naturen, men i noen tilfeller samlet opp og videreført til renseanlegg. ...