• Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus 

   Nenseth, Vibeke; Nielsen, Gustav (TØI rapport;1029-2009, Report, 2009-09)
   Indikatorere som viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng. Indikatorer kan forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger og tendenser og har en antenne- og ...
  • Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter 

   Nenseth, Vibeke; Klimek, Bjørn (TØI rapport;1720/2019, Report, 2019-12)
   Nye handelsmønstre gir nye mobilitetsendringer i et lite forutsigbart og komplisert samspill. Det dreier seg ikke lenger om et enkelt skifte fra butikk- til netthandel eller bare om en ny fordeling mellom transportmidler. ...