• KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Kultur-, natur- og nærmiljø 

      Nøttveit, Ole-Magne; Hunskaar, Aase Marie (Research report, 2015)
      Hensikten med dette notatet er å oppsummere dagens situasjon for de ikke prissatte temaene kulturminner/-miljø, naturmiljø og nærmiljø/friluftsliv, å belyse hvordan de ulike konseptene har innvirkning på verdier innenfor ...