• Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations 

   Phillips, Ross O.; Nævestad, Tor-Olav; Jordbakke, Guri Natalie (TØI rapport;1664/2018, Report, 2018-10)
   A broad implementation of traffic safety management systems (traffic SMS) by organisations has the potential to improve road safety for employees and other road users. To inform the choice of measures for increased uptake ...
  • Miniscenario: Sikkerhetsstigen 

   Nævestad, Tor-Olav; Phillipsk, Ross O.; Hovi, Inger Beate; Jordbakke, Guri Natalie; Elvik, Rune (TØI rapport;1620/2018, Report, 2018-02)
   Målet med studien er å undersøke mulige konsekvenser for antall drepte og hardt skadde i trafikken dersom godstransportbedrifter i Norge innfører de organisatoriske sikkerhetsstyringstiltakene i den stegvise firetrinns ...
  • Predikering av branner og ulykker i vegtunneler 

   Høye, Alena; Nævestad, Tor-Olav; Ævarsson, Grétar (Statens vegvesens rapporter;347, Report, 2019-06)
   Vi har utviklet statistiske modeller for vegtunneler i Norge for å beregne normale antall kjøretøybranner, personskadeulykker, antall ulykker med drepte eller hardt skadde og antall havarier, som en funksjon av en rekke ...
  • Utvikling av mal for evaluering av Trafikksikker kommune 

   Nævestad, Tor-Olav; Amundsen, Astrid Helene; Elvebakk, Beate; Ranestad, Karen (TØI rapport;1598/2017, Report, 2017-11)
   Hovedmålet med den foreliggende studien er å utvikle en mal for evaluering av Trygg Trafikk sitt tiltak «Trafikksikker kommune». Det har vært et ønske fra oppdragsgiverne at malen skal kunne brukes til regodkjenning, og ...