• Drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner : Teknologidagene 2007 

   Bjøntegaard, Øyvind; Myren, Synnøve Adelheid (Teknologirapport;2497, Research report, 2007-10-17)
   Rapporten er en samling av foredrag som ble holdt i kurset "Drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner" arrangert av Materialteknisk seksjon, Vegdirektoratet, og som inngikk som en av flere sesjoner i Teknologidagene ...
  • Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag : uttesting av deklarasjonsordning 

   Myren, Synnøve Adelheid; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2431, Research report, 2007-11)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...