• FoU Prosjekter 2004: Seksjon for materialteknikk 

   Myren, Synnøve A. (Intern rapport;2380, Research report, 2005-01-31)
   Denne rapporten gir et sammendrag av de FoU-prosjekter Seksjon for materialteknikk har stått som ansvarlig for i 2004. Noen av disse prosjektene har pågått i flere år, noen ble avsluttet i 2004, og andre videreføres. En ...
  • Frostbestandighet av resirkulert tilslag 

   Myren, Synnøve A.; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2411, Research report, 2005-11)
   Denne rapporten omhandler resirkulert tilslags frostbestandighet (DP3-4), og er basert på en rekke laboratorieundersøkelser utført på Norges byggforskningsinstitutt i forbindelse med en hovedoppgave for studenter ved ...
  • Gjenbruksmaterialer i vegbygging : eksempelsamling 

   Moen, Fredrik; Myren, Synnøve A.; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2574, Research report, 2009-11-26)
   Denne eksempelsamlingen er et supplement til informasjon som kan finnes i prosjektrapporter fra Gjenbruksprosjektet (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2002 - 2005) og fagrapporter RESIBA-prosjektet (bransjeprosjekt 1999-2002), ...
  • Minimumskontroll for målekort teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll 

   Moen, Fredrik; Andersen, Erik; Myren, Synnøve A. (Teknologirapport;2560, Research report, 2010-02-05)
   I henhold til etatens styrende dokumenter skal det på alle veganlegg settes av tid og nødvendige ressurser til stikkprøvekontroll for å verifisere entreprenørens driftskontroll. Det foreligger imidlertid ingen krav til ...
  • Minimumskontroll for målekort teknisk kvalitet : stikkprøvekontroll 

   Moen, Fredrik; Andersen, Erik; Myren, Synnøve A. (Teknologirapport;2560, Others, 2010)
  • Prosjekter 2005 - Seksjon for materialteknikk 

   Myren, Synnøve A. (Teknologirapport;2450, Report, 2006-04-21)
   Denne rapporten gir et sammendrag av prosjektene Seksjon for materialteknikk har hatt ansvar for i 2005. De fleste prosjektene har betong som tema, men seksjonen jobber også med trematerialer, asfalt, hospitering av ...
  • Round Robin test program on energy absorption capacity of round panels according to Norwegian Concrete Associations publication No 7:2011 

   Bjøntegaard, Øyvind; Myren, Synnøve A.; Skjølsvold, Ola (COIN Project report;48, Research report, 2013)
  • Sentrallaboratorienes rolle og organisering 

   Myren, Synnøve A.; Berg, Per Olav (Teknologirapport;2543, Research report, 2009-12-09)
   Rapporten gir en oppdatering av deler av Teknologirapport nr. 2385 "Sentrallaboratoriet - Rolle og organisering" fra 2005. Rapporten omfatter i hovedsak: - Faglig skille mellom Sentallaboratoriet Trondheim og Sentrallaboratoriet ...