• Viltgjerder langs veg - plassering og terrengforming 

      Myklebost, Markus (Bachelor thesis, 2021)
      Bachelorens overordnende tema er; hvordan plassering av viltgjerder og terrengets utforming påvirker drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Basert på erfaringer fra drift og vedlikehold belyses momenter som er utfordrende for ...