• Påkjøringer i vegens sideområde : en temaanalyse av utforkjøringsulykker i Region vest 2005-2011 

   Moss-Iversen, Marit (Statens vegvesens rapporter;186, Report, 2012-12)
   Det skjer omtrent fire ganger så mange utforkjøringsulykker med drepte i ytterkurver som i innerkurver. I 2005-2009 var andelen av dødsdødsulykker hvor høy fart har vært en medvirkende faktor 68%. Både fartsnivå og antall ...
  • Sikkerhet hele vegen? 

   Flaathen, Marte; Felix, Laila; Moss-Iversen, Marit (Others, 2014)
  • Sykling i tunnel: Region vest 

   Wannag, Anja; Moss-Iversen, Marit; Oen-Sivertsen, Grethe; Aaland Eggum, Runa (Statens vegvesens rapporter;257, Report, 2016-09-01)
   Notatet har fokus på tunnelar, og har som mål å gje støtte til avgjerd for å løyse framkomst- og tryggleiksutfordringane for syklande på vegstrekningar med tunnel.
  • Temanalyse av dødsulykker i gangfelt: Dødsulykker 2005 - 2015 

   Ringen jr., Svein; Moss-Iversen, Marit (Statens vegvesens rapporter; 543, Report, 2017-09-09)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i alle drepte i gangfelt i Norge i perioden 2005-2015. Undersøkelsen er definert som en temaanalyse, og oppgaven er gitt Statens vegvesen Region vest som en utviklingsoppgave. Analysen er ...