• Skred ved Døla i Vefsn : undersøkelser av materialegenskaper 

   Moholdt, Ragnar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;40:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Styrkeøkning av rekonsolidert kvikkleire etter skred 

   Moholdt, Ragnar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;43:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...