• Utbedring av Bergenhuskrysset, samt etablering av kulvert for myke trafikanter 

      Bremtun, Jonas F.; Samnøy, Kjetil; Karlsen, Dan-Rune; Mohammad, Ibrahim (Bachelor thesis, 2017)
      Denne rapporten tar for seg problemet med dagens løsning av Bergenhuskrysset. Under trafikktelling utført av prosjektmedarbeiderne, ble det observert at det fort oppstod kø i krysset, da venstresvingefeltene er for korte. ...