• Digitale verktøy for samhandling i vegprosjekter 

   Arlien, Gjermund; Grini, Håkon; Hultin, Ola Lønnkvist (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgavens formål har vært å kartlegge hvordan digitale samhandlingsverktøy kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser mellom byggherre og entreprenør under produksjonsfasen i et vegprosjekt. Det har blitt sett på ...
  • Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer 

   Fjermestad, Halldis; Gundersen, Elisabeth; Hagelia, Per; Moen, Anne Brit; Torp, Malin (Statens vegvesens rapporter;333, Report, 2018-04-26)
   I 2013 fekk Statens vegvesen – Prosjekt Vestoppland løyve til å nyttiggjere alunskifer og annan forureinande svartskifer i samband med masseutskifting av ei myr for bygging av ny Rv. 4 gjennom Gran kommune. I løyvet frå ...
  • Testing av elektroniske tennere, Bagnskleivtunnelen E16 

   Svendal, Marita Lorraine Sjursen (Bachelor thesis, 2018-05)
   Bruk av elektroniske tennere har blitt mer og mer brukt i nyere tid, men ikke elektroniske tennere blir også mye brukt i tunnelutbygging. Denne bacheloroppgaven tar for seg testing av elektroniske tennere i Bagnskleivtunnelen ...