• Identifisering av sprekker i vegflaten ved 3D laserskanning 

      Melhus, Erlend (Master thesis, 2015)
      Vegnettet representerer store verdier som krever kontinuerlig overvåking og vedlikehold for å opprettholde ønsket kvalitet. Etter som vegholder ofte har begrensede ressurser er det viktig å prioritere tiltak der disse gir ...