• Erfaringsrapport Bjørvika: Bygging av gateanlegg i Oslo bysentrum 

   Markey, Ian; Sorte, Geir; B. Ringstad, Siri; Oulie, Lars; Bergersen, Petter m. flere. (Statens vegvesens rapporter;525, Report, 2016-06-17)
   Rapporten oppsummerer erfaringer fra bygging av gater med høy estetisk kvalitet i Oslo sentrum - "Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5 gate" Den beskriver planlegging og utførelse av plantearbeid, stein- og asfaltdekker, ...
  • Studietur til Nederland 18.-20. oktober 2017: Utrecht og Amsterdam. 

   Markey, Ian; Krag, Maria Kielland; Anker, Matilde; Flothyl, Arne Olavson (Report, 2018-01)
   Prosjekt E18 Vestkorridoren innehar en betydelig satsning på sykkel og kollektivtransport. Vår søknad var begrunnet i at vi som jobber med prosjektet ønsket å studere løsninger for syklister ved kollektivknutepunkter rundt ...