• Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

   Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Johan (Bachelor thesis, 2016)
   Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
  • Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

   Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Marius (Bachelor thesis, 2016)
   Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
  • Heftforhold for rustfritt armeringsstål: aktivitet DP2 C2 

   Hofsøy, Audun; Sørensen, Svein; Markeset, Gro (Betongkonstruksjoners Livsløp;18, Research report, 2008-01)
   For bestemmelse av heftegenskapene til rustfri armering er det utført laboratorieforsøk hvor rustfri armering sammenlignes med vanlig armering. Forsøksprogrammet omfattet uttrekksforsøk, kontroll av betongens trykkfasthet ...