• Gratisbuss i Bergen: en evaluering av gratis parkeringsbusstilbud i Bergen sentrum 

   Lynum, Faste (UTB-rapport;2004/11, Research report, 2004)
   Asplan Viak har evaluert tilbudet med gratis Parkeringsbuss i Bergen på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet v/Transportanalyseseksjonen. Prosjektet er tilknyttet Statens vegvesens etatsprosjekt ”Transport i by” ...
  • Kategorisering av arealbruk i RTM 

   Dalen, Øyvind; Berglund, Gunnar; Lynum, Faste; Frøyen, Yngve (Asplan Viak;2/11.03.2016, Report, 2016-03)
   Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet for å utarbeide forslag til karakteristika som beskriver arealbruksegenskaper ved grunnkretser som har betydning for transportomfang for bruk i RTM. Guro ...