• Konsekvensanalyser i ferjesektoren: Gjennomgang av noen kostnadskomponenter 

      Lyche, Lage; Bråthen, Svein (Arbeidsnotat;2004:5, Working paper, 2004-10)
      Statens vegvesens Håndbok-140 Konsekvensanalyser (H-140) skal utgis i revidert utgave i 2004. Dette notatet gir en kort omtale av noen nytte- og kostnadskomponenter som er spesielle for konsekvensanalyser knyttet til ...