• Et triveligere Teie : masteroppgave i arkitektur 

      Lybæk, Liv (Master thesis, 2018)
      Oppgaven vil være et innspill for å løse den pågående debatten om hvordan Teie sentrum skal utformes for å bli et så attraktivt og trivelig styrket områdesenter og tettsted som mulig. I debatten er det uenighet mellom ...