• Forebyggende snøskredkontroll : Erfaringsrapport fra RESPONS-prosjektet 

      Lundgren Kristensen m. fl., Lene (Statens vegvesens rapporter;623, Report, 2020-01)
      Rapporten oppsummerer Statens vegvesens erfaringer med forebyggende snøskredkontroll. Rapporten er utarbeidet av delprosjekt 4 i FoU-prosjektet RESPONS ("Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare"). Prosjektet ...