• Parametric excitation of hangers at the Hardanger bridge 

      Lunde, Eirin Gundersen; Olsen, Hans Andre Mangen (Master thesis, 2016)
      Det har blitt observert store vibrasjoner på de lengste hengestengene på Hardangerbrua. Parametrisk eksitering er blitt foreslått som årsak til disse vibrasjonene. Hovedfokuset til denne oppgaven har derfor vært å verifisere ...