• Evaluering av automatiske snøskredvarslingsanlegg 

      Lome, Kristin Brandtsegg (Master thesis, 2017)
      Noen veger blir stengt på ubestemt tid på grunn av snøskredfare. Dette er frustrerende for trafikanter og det skaper økonomiske konsekvenser for næringslivet. Statens vegvesen (SVV) har testet ut to teknologier for å ...