• Sykkelturisme på Algarvekysten og Lisboa, Portugal: Studietur 2017 

      Lindsaas, Ingvild Møgster; Skagestein, Siri (Report, 2017-10)
      Vi reiste til Portugal i september 2017 for å se på hvordan landet har tilrettelagt for sykkelturisme i et sårbart landskap. Vi ønsket med studieturen å hente med oss ideer hjem til hvordan detaljene i en sykkelturistrute ...