• Opplæring i vinterdrift for operatører 

      Leland, Torgeir; Gryteselv, Dagfin; Thomassen, Rudi; Nonstad m.fl., Bård (Statens vegvesens rapporter;369, Report, 2015-10-31)
      Rapporten er del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2016 og senere.