• Strekningsanalyse Fv. 60 Emblemsvåg - Akslen 

      Ertvåg, Silje Relling; Lausund, Kristina; Neslein, Lasse Fredrik; Dyb, Kristian Blomvik (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven er skrevet etter ønske fra Statens vegvesen. Hensikten er å utføre en strekningsanalyse for området Emblemsvåg - Akslen langs fylkesveg 60 for å bedre dagens situasjon. Området består i dag av en kombinasjon ...