• FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate: status desember 2017 

      Laukli, Kristine (Statens vegvesens rapporter;393, Report, 2017-12-15)
      Denne rapporten er en oppsummering av det arbeidet som hittil er gjort i forbindelse med FoU-prosjektet «Lokal overvannshåndtering langs veg og gate». Prosjektet har som mål å finne løsninger for gateutforming, oppbygging ...