• Meddelelser fra Veidirektoren [43] 

   Statens vegvesen; Eggen, Johs.; Korsbrekke, A.; Lassen, B. (Meddelelser fra Veidirektøren;43/1924, Book, 1924-01)
   Tipmekanisme og losseapparat for lastebil samt tilhængervogner. Omkostninger ved grustransport. Engelske og skotske veibaner. Overhøide i veikurver.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [44] 

   Lassen, B.; Statens vegvesen; Keim, Axel; Baalsrud, Andreas (Meddelelser fra Veidirektøren;44/1924, Book, 1924-02)
   Engelske og skotske veibaner. Sulfitlut paa veibanen. Oversikt over Englands veivæsen ved forrige aars utgang.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [49] 

   Statens vegvesen; Gisholt, Sven; Lassen, B. (Meddelelser fra Veidirektøren;49/1924, Book, 1924-07)
   Komnes Hængbro i Buskerud fylke. Autostrada i Italien. Pælekrebs-angrep paa kreosoterte pæler, Strømmens bro, Inderøy. Vinterbil-kjøring i Sverige.