• Sykling i blandet trafikk 

      Dalen, Anders; Halvorsen, Truls; Larsson, Magnus; Skorem, Leif C. (Others, 2011)
      Prosjektoppgave i EPT-100 Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Våren2011 Universitetet i Stavanger