• Sykkelregnskap 

      Larsen, Mats Mikael; Herheim Tassell, Hege (Statens vegvesens rapporter;211, Report, 2013-11-07)
      Et sykkelregnskap viser resultatene av felles offentlig innsats fra stat, fylke og kommune for økt sykkelbruk i et geografisk avgrenset område, som en kommune eller en by. Sykkelregnskapet utarbeides jevnlig, for å vise ...