• Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

      Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
      Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...