• Internasjonal virksomhet: omfang og ressursbruk 2008 

      Langaas, Marit Due (Internasjonal stab;2008, Research report, 2008-08)
      Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av omfang og ressursbruk til internasjonal virksomhet i Statens vegvesen i 2008. Kartleggingen er foretatt av Internasjonal stab med bidrag fra avdelinger og staber i ...