• Taksering av eksisterende veg: bæreevnemessige egenskaper (NET-prosjekt) 

      Reinslett, E.; Lampinen, A. (Intern rapport;1049, Research report, 1982-10)
      En stor del av vårt vegnett består av gamle veger, hvor vi har liten eller ingen kjennskap til oppbygning og forhistorie. Ofte er det vanskelig å vurdere vegens strukturelle og funksjonelle egenskaper (bæreevne, spårdybde, ...