• Utvikling av eksisterende veger 

      Ellingsen, Håvard; Løvø, Jimmy (Master thesis, 2009)
      Denne rapporten omhandler temaet utvikling av eksisterende veger. På grunn av små bevilgninger, samt behovet for å utbedre eksisterende veger, har Statens vegvesen sett et behov for å utvikle en egen standard for utbedring ...