• Det er mulig å halvere antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken innen 2020! 

   Løtveit, Sigurd (Rapport Veg- og trafikkavdelingen;TS 2007:8, Research report, 2007-06-08)
   Dette dokumentet er utarbeidet som en del av forarbeidet til Nasjonal transportplan for 2010-2019. Dokumentet viser at det er mulig å halvere antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken innen 2020. Et slikt mål er ...
  • Nasjonal sykkelstrategi : trygt og attraktivt å sykle : Nasjonal transportplan 2006-2015 

   Dalen, Anders; Tomten, Heidi; Storli, Marit Sletteberg; Aasdal, Siri; Berget, Trond; Jølsgard, Erik J.; Grendstad, Gyda; Landsverk, Olav; Nygård, Odd; Løtveit, Sigurd; Bulling, Liv (Report, 2003)
   Stortinget har bedt om en nasjonal sykkelstrategi Under Stortingets behandling av St.meld. nr. 24 (2000-2001) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand» den 7. juni 2001 ble Regjeringen bedt om å utarbeide ...
  • Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet 

   Løtveit, Sigurd (Statens vegvesens rapporter;119, Report, 2012-05)
   Dokumentet gir en nærmere redegjørelse for hvordan trafikksikkerhet er prioritert i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023. Dokumentet viser hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikker ...