• Sammenheng mellom grunnvannssenkning og tunnellekasjer 

   Kveldsvik, Vidar; Karlsrud, Kjell; Løset, Fredrik (Intern rapport;2354, Research report, 2004-03-19)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, Delprosjekt B ”Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø”. Med bakgrunn i data fra tunneler og målinger ...
  • T-bane Ullevål stadion - Nydalen: forundersøkelser og injeksjon 

   Løset, Fredrik; Kveldsvik, Fredrik; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2331, Research report, 2003-08-19)
   Mellom Ullevaal stadion og Nydalen er det sprengt ut en vel 1200 m lang tunnel for T-baneringen. Denne tunnelen ligger like ved siden av vegtunnelen Tåsentunnelen. Fra T-baneringens tunnel forligger det en mengde data ...