• Skredfarekartlegging i strandsonen - videreføring 

      L`Heureux, Jean-Sebastien (27-2014;Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat, Research report, 2014-05-12)
      I 2012 gjennomførte NGI et FoU oppdrag knyttet til kartleggingsgrunnlaget for kvikkleire i strandsonen.