• KVU Oslo-navet: A toolbox for achieving a high-quality PT-network 

   Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
   Dette notatet gir innspill til arbeidet med rolledeling mellom de kollektive driftsartene. Det er basert på en presentasjon som Axel Kuehn holdt på KVU Oslo- Navets verksted i juni 2014.
  • KVU Oslo-Navet: Benchmarking Oslo vs other European cities 

   Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
   Dette notatet tar for seg en sammenligning av Oslo og ni europeiske byer. Kriteriene som er brukt er blant annet befolkningstall, bilhold, alderssammensetning og rolledeling mellom kollektive driftsarter. Notatet tar ...
  • KVU Oslo-navet: Inconsistencies 

   Kuehn, Axel; Nielsen, Bernt (Research report, 2015)
   Dette notatet tar for seg de utenlandske ekspertene Kuehn og Nielsens vurderinger av inkonsekvenser mellom forskjellige scenarier, transportmodellberegninger og rapporter i KVU Oslo-Navet.