• Forskning og utvikling i Statens vegvesen: Strategisk plan 2006-2009: Handlingsprogram 

   Amundsen, Finn Harald; Langås, Marit Due; Westlie, Terje; Lysbakken, Kai Rune; Dunham, Kjersti Kvalheim; Solheim, Kjell; Slinde, Nils Magne; Engmo, Vidar; Åmdal, Bjørn; Finstad, Turid; Krokeborg, Jon (Teknologirapport;2405, Research report, 2005-06-23)
   Statens vegvesen strategiske plan for FoU viser hvordan man vil organisere og gjennomføre FoU-arbeidet fra mot 2015. Planen vil bli revidert hvert fjerde år i trå med revisjon av Transportplanen. Revisjonen skal i hovedsak ...
  • Forskning og utvikling i Statens vegvesen: Strategisk plan 2006-2015 

   Amundsen, Finn Harald; Langås, Marit Due; Westlie, Terje; Lysbakken, Kai Rune; Dunham, Kjersti Kvalheim; Solheim, Kjell; Slinde, Nils Magne; Engmo, Vidar; Åmdal, Bjørn; Finstad, Turid; Krokeborg, Jon (Teknologirapport;2404, Research report, 2005-06-23)
   Statens vegvesen strategiske plan for FoU viser hvordan man vil organisere og gjennomføre FoU-arbeidet fra mot 2015. Planen vil bli revidert hvert fjerde år i trå med revisjonen av Transportplanen. Revisjonen skal i hovedsak ...
  • Geologisk prosjektering av undersjøiske vegtunneler: SK-kurs Kristiansand 25.-26. april 1989 

   Krokeborg, Jon (Intern rapport;1411, Research report, 1989-06)
   Rapporten er en samling av alle innlegg fra konferansen.
  • Kostnader for vintervedlikehold i noen vegtunneler 

   Krokeborg, Jon (Intern rapport;1174, Research report, 1984-09)
   Rapporten gir en kort framstilling av de data som er samlet inn vinteren 83/84 når det gjelder vintervedlikehold i noen utvalgte vegtunneler. Det er kun tatt med kostnader som omfatter de spesielle prosesser som prosjektgruppen ...
  • Rapport fra stipendreise til Praha høsten 1995 

   Krokeborg, Jon (Intern rapport;1831, Report, 1995)
   I forbindelse med konferansen "SHRP and Traffic Safety" i Praha 20. - 22. september 1995 ble det arrangert et møte mellom SHRP kontakter i Europa. Tildelt stipend for å se på hvordan de andre europeiske land har tatt ...