• Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users 

      Figenbaum, Erik; Kolbenstvedt, Marika (TØI rapport;1492/2016, Report, 2016-06)
      En spørreundersøkelse ble gjennomført blant bileiere, for å finne ut hvem elbil- og ladbar hybridbileiere er, hvordan bilene brukes, hvorfor de kjøpes, hvordan teknologien vurderes, sammenlignet med bensin- og dieselbileiere. ...