• Armering av veg 

   Knutson, Åsmund; Senstad, Paul (Intern rapport / Veglaboratoriet;1991, Research report, 1997)
  • Flommen på Østlandet i juni 1995 

   Oset, Frode; Refsdal, Geir; Knutson, Åsmund; Vaslestad, Jan; Frydenlund, Tor Erik (Intern rapport;nr. 1828, Research report, 1995-12)
   I månedskiftet mai/juni ble Østlandsområdet rammet av flom. Den gjorde seg mest gjeldende i Glomma og Gudbrandsdalslågen med sideelver, og det var særlig Oppland og Hedmark fylker som ble rammet.
  • Forankring med bergbolter ved fundamentering av støttemurer og landkar på berg 

   Pedersen, Knut Borge; Knutson, Åsmund (Intern rapport;2374, Research report, 2004-12-09)
   Denne veiledningen er en revidert utgave av tidligere håndbok nr. 135 som ble utgitt i 1987. Veiledningen utgis som foreløpig utgave i en intern rapport. Veiledningen gjelder vertikale, ikke oppspente strekkbolter av kamstål ...
  • Jakobine.xls 

   Aabøe, Roald; Knutson, Åsmund; Dolva, Bjørn Kristoffer; Holme, J. (Intern rapport;1647, Research report, 1994-01)
   Denne rapporten er en brukerveiledning til PC-programmet JAKOBINE.XLS beregnet for bruk i stabilitetsberegninger. Regnearket EXCEL 4.0 blir brukt. I den tidligere versjonen av JAKOBINE.XLS, JAKOB skrevet i FORTRAN, ble det ...