• Stabilitetsprogrammet JAKOBINE - bakgrunn 

      Knutson, Å. (Intern rapport;1747, Report, 2014-03-25)
      Denne rapporten ble presentert ved kurs for Vegvesenets geotekniske saksbehandlere på Leangkollen 15. november 1994. Rapporten beskriver hovedtrekkene i PC-programmet JAKOBINE og hvordan det ble til. Det foretas ...