• Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse : Region midt 2017 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;605, Report, 2018-10)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;403, Report, 2019-09)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2018. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...