• Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter 

      Nenseth, Vibeke; Klimek, Bjørn (TØI rapport;1720/2019, Report, 2019-12)
      Nye handelsmønstre gir nye mobilitetsendringer i et lite forutsigbart og komplisert samspill. Det dreier seg ikke lenger om et enkelt skifte fra butikk- til netthandel eller bare om en ny fordeling mellom transportmidler. ...